12
2.51K

تحليل سكر الحمل ضروري طريقة فحص سكر الحمل

تحليل سكر الحمل ضروري

هل ضروري اسوي فحص سكر الحمل وكيف طريقته

هل ضروري اسوي تحليل سكر الحمل وكيف طريقته ومتى وقته.

زوجة اخي ان شالله ناويه وقلت استفسر لها.

أكاليل الزهور أجابت على السؤال